Veelgestelde vragen

 

Kortweg gezegd: Tolken is het overzetten van het gesproken woord van de ene in de andere taal. En vertalen het overzetten van het geschreven woord van de ene in de andere taal. Hoewel veel tolken in de praktijk ook vertaler zijn is een tolk dus niet per definitie ook vertaler of omgekeerd.

Het gebruik maken van een medewerker van buitenlandse afkomst is, hoewel beter dan een familielid inschakelen, niet ideaal. In de praktijk blijkt het voor een collega moeilijk te zijn om zijn professionele rol los te laten en alléén tolk te zijn. Hij zal zich makkelijk met de loop van het gesprek gaan bemoeien, waardoor er verwarring optreedt tussen de collega die het gesprek voert en de collega die als tolk fungeert.

Dit zal in sommige gevallen kunnen, maar voor bvb. een behandelgesprek waarin gevoelige of vertrouwelijke informatie wordt gegeven, zal dit niet mogelijk zijn. In deze situaties is het zeer wenselijk een tolk in te schakelen. Een leek zal vaak vaktermen en moeilijke uitdrukkingen niet correct weten te vertalen. Bovendien kunt u er niet zeker van zijn dat alles goed vertaald wordt. Als een vriend of familielid op de hoogte is van de situatie zal deze geneigd zijn om dingen niet alleen te vertalen maar ook aan te vullen.

Veel Turks talige mensen prefereren vaak een tolk van Nederlandse afkomst. Het voordeel is dat deze tolk is niet bekend in het sociale milieu van de cliënt en geeft deze het gevoel dat hij vrijer kan spreken over zijn problematiek. Ook verstaan veel mensen wel wat Nederlands maar willen ze vooral dat hetgeen zij zeggen goed vertaald wordt naar het Nederlands. Hoewel de meeste tolken van buitenlandse komaf het Nederlands redelijk goed tot zeer goed beheersen heeft de cliënt vaak het idee dat een Nederlandse tolk het toch beter kan verwoorden. Cliënten hebben mij dit meer meermaals verteld.

Zie de pagina met tarieven.

Omdat er reeds kosten zijn gemaakt en ik op hetzelfde tijdstip geen andere tolkdienst meer kan plannen. Het is goed om dit duidelijk aan te cliënt uit te leggen en deze eventueel (een deel van) de tolkdienst te laten betalen als de cliënt op de dag zelf afzegt.

In sommige gevallen, bvb bij het doorgeven van korte, zakelijke informatie, is dit een goede oplossing. Bij gesprekken die langer duren, bvb een intakegesprek of bij gesprekken waar meerdere personen aanwezig zijn, is het beter om met een persoonlijk aanwezige tolk te werken.

Enkele van de belangrijkste nadelen van een telefonische tolk zijn:

  • vaak is er een slechte verbinding of gebruikt men slechte apparatuur
  • soms zijn er hinderlijke achtergrond geluiden
  • als er meerdere personen aanwezig zij, is het voor de tolk moeilijk te identificeren wie wie is en wie wanneer spreekt
  • de tolk mist alle non-verbale communicatie
  • concentratieprobleem bij de tolk als gesprek te lang duurt
  • mensen hebben vaak  het idee tegen de telefoon te praten
  • door emoties is de persoon vaak  lastig  te verstaan 
  • omdat de tolk niet zichtbaar aanwezig is kan er wantrouwen ontstaan bij de cliënt

Een beëdigd tolk is een tolk die door de rechtbank beëdigd is om zijn werkzaamheden te kunnen verrichten bij een (straf)rechtszitting. Deze tolken zijn staan op de lijst van het Wbtv, het tolkenregister. Het geeft aan dat deze tolk gekwalificeerd is om zijn werk te verrichten. Niet beëdigde tolken hebben deze kwalificatie niet.